Mainone tar över ingenjörskompetens från Diatron AB

Mainone tar över ingenjörer från Diatron AB. Ingenjörskompetensen kommer att integreras i övriga Mainones konsultverksamhet. Bidraget från Diatron innebär också att Mainone stärker sin kompetens kring ”Design för manufacturing” och industrialisering.